Life list for Mike Van Valen
Families

9

Genera

14

Species

17

Subspecies

7

Salamanders
Lungless Salamanders - Plethodontidae

Newts and Fire Salamanders - Salamandridae
Turtles
Pond Turtles - Emydidae

American Mud Turtles and Musk Turtles - Kinosternidae