Child Taxa
Taxon Name
Natrix natrix moreotica Grecian Grass Snake
Natrix natrix natrix European Grass Snake
Natrix natrix scutata North European Grass Snake
Natrix natrix syriaca Syrian Grass Snake
Natrix natrix vulgaris Central European Grass Snake