Child Taxa
Taxon Name
Ansonia albomaculata Whitebelly Stream Toad
Ansonia echinata Bukit Kana Stream Toad
Ansonia endauensis Sungai Semawak Stream Toad
Ansonia fuliginea North Borneo Stream Toad
Ansonia glandulosa Napal Licin Stream Toad
Ansonia guibei Mesilau Stream Toad
Ansonia hanitschi Kadamaian Stream Toad
Ansonia inthanon Inthanon Stream Toad
Ansonia jeetsukumarani Fraser’s Hill Stream Toad
Ansonia khaochangensis Cave-dwelling Stream-toad
Ansonia kraensis Punyaban Stream Toad
Ansonia latidisca Sambas Stream Toad
Ansonia latiffi Sungai Lembing Stream Toad
Ansonia latirostra Pahang Stream Toad
Ansonia leptopus Matang Stream Toad
Ansonia longidigita Long-fingered Stream Toad
Ansonia lumut Gunung Tebu Stream Toad
Ansonia malayana Malaya Stream Toad
Ansonia mcgregori McGregor's Stream Toad
Ansonia minuta Tiny Stream Toad
Ansonia muelleri Muller's Stream Toad
Ansonia penangensis Penang Stream Toad
Ansonia platysoma Luidan Stream Toad
Ansonia siamensis Thai Stream Toad
Ansonia smeagol Precious Stream Toad
Ansonia spinulifer Kina Balu Stream Toad
Ansonia teneritas Sungei Julan Stream Toad
Ansonia thinthinae Thin Thin's Stream Toad
Ansonia tiomanica Pulo Tioman Stream Toad
Ansonia torrentis Gunung Mulu Stream Toad
Ansonia vidua Murud Black Slender Toad