Child Taxa
Taxon Name
Aspidoscelis deppii deppii Black-bellied Racerunner
Aspidoscelis deppii infernalis Deppe's Inferno Racerunner
Aspidoscelis deppii schizophorus Deppe's Split Racerunner