Child Taxa
Taxon Name
Aspidoscelis sexlineata sexlineata Six-lined Racerunner
Aspidoscelis sexlineata stephensae Texas Yellow-headed Racerunner
Aspidoscelis sexlineata viridis Prairie Racerunner