Child Taxa
Taxon Name
Aspidoscelis tigris aethiops San Pedro Nolasco Whiptail
Aspidoscelis tigris dickersonae Dickerson's Tiger Whiptail
Aspidoscelis tigris disparilis Angel de la Guarda Whiptail
Aspidoscelis tigris multiscutatus Cedros Island Whiptail
Aspidoscelis tigris mundus California Whiptail
Aspidoscelis tigris nigroriens Eastern Blackthroat Whiptail
Aspidoscelis tigris pulcher Beautiful Marbled Whiptail
Aspidoscelis tigris punctatus Spotted Tiger Whiptail
Aspidoscelis tigris punctilinealis Southern Whiptail
Aspidoscelis tigris rubidus Pinktail Whiptail
Aspidoscelis tigris septentrionalis Northern Whiptail
Aspidoscelis tigris stejnegeri Coastal Whiptail
Aspidoscelis tigris tigris Great Basin Whiptail
Aspidoscelis tigris variolosus Western Spotted Whiptail
Aspidoscelis tigris vividus South Coronado Island Whiptail