Child Taxa
Taxon Name
Chrysemys dorsalis Southern Painted Turtle
Chrysemys picta Painted Turtle