Child Taxa
Taxon Name
Crotalus enyo cerralvensis Cerralvo Island Rattlesnake
Crotalus enyo enyo Lower California Rattlesnake
Crotalus enyo furvus Rosario Rattlesnake