Child Taxa
Taxon Name
Dendrobates auratus Green and Black Poison Dart Frog
Dendrobates azureus Blue Poison Frog
Dendrobates biolat Biolat Poison Frog
Dendrobates lamasi Pasco Poison Frog
Dendrobates leucomelas Yellow-headed Poison Frog
Dendrobates nubeculosus Rockstone Poison Frog
Dendrobates rufulus Gorzula's Poison Frog
Dendrobates tinctorius Dyeing Poison Frog
Dendrobates truncatus Yellow-striped Poison Frog