Child Taxa
Taxon Name
Eirenis collaris collaris Collared Dwarf Racer
Eirenis collaris macrospilotus Mount Takjaltu Collared Dwarf Racer