Child Taxa
Taxon Name
Litoria adelaidensis Slender Treefrog
Litoria alboguttata Striped Burrowing Frog
Litoria albolabris Wandolleck's White-lipped Treefrog
Litoria amboinensis Horst's Treefrog
Litoria angiana Angiana Treefrog
Litoria arfakiana Arfakiana Treefrog
Litoria aruensis Aruens Treefrog
Litoria aurea Green & Golden Bell Frog
Litoria australis Australian Water-holding Frog
Litoria becki Beck's Treefrog
Litoria bicolor Northern Dwarf Treefrog
Litoria booroolongensis Booroolong Frog
Litoria brevipalmata Green-thighed Frog
Litoria brevipes Savannah Water-holding Frog
Litoria brongersmai Brongersma's Treefrog
Litoria bulmeri Bulmer's Treefrog
Litoria burrowsae Tasmanian Treefrog
Litoria caerulea White's Treefrog
Litoria capitula Samlakki Treefrog
Litoria castanea Cream-spotted Treefrog
Litoria cavernicola Long Cave Treefrog
Litoria chloris Australian Red-eyed Treefrog
Litoria chloronota Arfak Mountain Treefrog
Litoria citropa Blue Mountains Treefrog
Litoria congenita Yule Island Treefrog
Litoria contrastens Barabuna Treefrog
Litoria cooloolensis Cooloola Treefrog
Litoria coplandi Saxicoline Treefrog
Litoria cryptotis Earless Water-holding Frog
Litoria cultripes Olive Water-holding Frog
Litoria cyclorhynchus Spotted-thighed Treefrog
Litoria dahlii Dahl's Olive Treefrog
Litoria darlingtoni Darlington's Madang Treefrog
Litoria dentata Bleating Treefrog
Litoria dorsalis Dwarf Rocket Frog
Litoria dorsivena Eastern Mountains Treefrog
Litoria electrica Electric Treefrog
Litoria eucnemis Lonnberg's Treefrog
Litoria everetti Everett's Timor Treefrog
Litoria ewingii Australian Brown Treefrog
Litoria exophthalmia Big-eyed Treefrog
Litoria fallax Eastern Dwarf Treefrog
Litoria flavipunctata Yellow-speckled Treefrog
Litoria freycineti Freycinet's Treefrog
Litoria genimaculata Brown-spotted Treefrog
Litoria gracilenta Dainty Green Treefrog
Litoria graminea Northern New Guinea Treefrog
Litoria impura Southern New Guinea Treefrog
Litoria inermis Fleck-lipped Treefrog
Litoria infrafrenata Australian Giant Treefrog
Litoria iris Western Highland Treefrog
Litoria jenolanesis Jenolan Caves Treefrog
Litoria jervisiensis Jervis Bay Treefrog
Litoria jeudii Garman New Guinea Treefrog
Litoria jungguy Northern Stony Creek Treefrog
Litoria kinghorni Kinghorn's Treefrog
Litoria latopalmata Australian Variable Treefrog
Litoria lesueurii Rocky River frog
Litoria leucova West Sepik Treefrog
Litoria longicrus Wendessi Treefrog
Litoria longipes Kimberley Water-holding Frog
Litoria longirostris Longnose Treefrog
Litoria lorica Armoured Treefrog
Litoria louisiadensis Rossell Island Treefrog
Litoria lutea Faro Island Treefrog
Litoria maculosa Spotted Water-holding Frog
Litoria maini Main's Water-holding Frog
Litoria manya Bleating Water-holding Frog
Litoria meiriana Rock Hole frog
Litoria microbelos Cairns Treefrog
Litoria micromembrana Nondugl Treefrog
Litoria modica Oruge Treefrog
Litoria moorei Western Green & Golden Bell Frog
Litoria multiplica Kassam Treefrog
Litoria myola Kuranda Treefrog
Litoria mystax Moaif Treefrog
Litoria nannotis Torrent Treefrog
Litoria napaea Snow Mountains Treefrog
Litoria nasuta Australian Rocket Frog
Litoria nigrofrenata Black-striped Treefrog
Litoria nigropunctata Black-dotted Treefrog
Litoria novaehollandiae Eastern Water-holding Frog
Litoria nyakalensis Henrietta Creek Treefrog
Litoria obtusirostris Jobi Treefrog
Litoria oenicolen Trauna River Treefrog
Litoria olongburensis Pepper-throated Treefrog
Litoria pallida Coastal Floodplains Treefrog
Litoria paraewingi Victorian Treefrog
Litoria pearsoniana Cedar Creek Treefrog
Litoria peronii Peron's Treefrog
Litoria personata Sandstone Treefrog
Litoria phyllochroa Leaf Green Treefrog
Litoria piperata Black Creek Treefrog
Litoria platycephala Common Water-holding Frog
Litoria pratti Pratt's Treefrog
Litoria prora Efogi Treefrog
Litoria pygmaea Geelvink Pigmy Treefrog
Litoria quadrilineata Lined Treefrog
Litoria raniformis Growling Grass Frog
Litoria revelata Orange-thighed Treefrog
Litoria rheocola Atherton Tableland Treefrog
Litoria rothii Northern Laughing Treefrog
Litoria rubella Desert Treefrog
Litoria sanguinolenta Sabang Treefrog
Litoria serrata Green-eyed Treefrog
Litoria spenceri Spencer's Treefrog
Litoria spinifera Spiny Treefrog
Litoria splendida Magnificent Treefrog
Litoria subglandulosa Gold-striped Treefrog
Litoria thesaurensis Treasury Island Treefrog
Litoria timida Menemsorae Treefrog
Litoria tornieri Tornier's Australian Treefrog
Litoria tyleri Tyler's Australian Treefrog
Litoria umbonata Baliem River Valley Treefrog
Litoria vagabunda Wahai Treefrog
Litoria vagita Crying Water-holding Frog
Litoria verreauxii Verreaux's Frog
Litoria verrucosa Woodland Water-holding Frog
Litoria vinosa Ithaca Creek Treefrog
Litoria vocivincens Brown River Treefrog
Litoria watjulumensis Watjulum Mission Treefrog
Litoria wilcoxii Stoney Creek Frog
Litoria wisselensis Wissel Lakes Treefrog
Litoria wollastoni Highland Treefrog
Litoria xanthomera Orange-thighed Treefrog