Child Taxa
Taxon Name
Masticophis taeniatus girardi Central Texas Whipsnake
Masticophis taeniatus ruthveni Ruthven's Whipsnake
Masticophis taeniatus schotti Schott's Whipsnake
Masticophis taeniatus taeniatus Desert Striped Whipsnake