Child Taxa
Taxon Name
Sonora semiannulata semiannulata Variable Groundsnake
Sonora semiannulata taylori Southern Texas Groundsnake